Om hudsygdomme

Her kan du læse om undersøgelser af hud

Huden er legemet største organ  med mange mulige sygdoms manifestationer. De klassiske hudsygdomme omfatter psoriasis, eksem, sår, infektioner, tumorer, modermærker, slimhinde, hår og negleproblemer blandt flere.

Udover enkeltstående hudproblemer er mange hudproblemer forårsaget af medicinske eller kirurgiske sygdomme som kræver tværfagligt samarbejde med egen læge og relevante specialer. Behandlingen omfatter lokal – og i mange tilfælde systemisk tablet behandling – efter relevant undersøgelse med målrettet blodprøvetagning, biopsier, dyrkning m.m.

Hudlægerne på Rådhuspladsen sikrer at der foretages en omhyggelig gennemgang af den aktuelle medicinliste og sørger for nødvendig orientering til egen læge eller relevant speciallæge. Første konsultation skal i nogen tilfælde følges op med fornyet fremmøde og telemedicinsk orientering til den enkelte patient – efter aftale og accept.